مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADC

Analog to Digital Converter

دستگاهی است که عملیات تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال را انجام می دهد.
ADC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود