مخفف کلمه ساس


( سازمان اطلاعات سپاه ) ساس مخفف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
ساس

بازگشت به صفحه قبل