مخفف کلمه NCGA


( National Computer Graphics Association ) یک سازمان تخصصی برای افراد علاقمند به حرفه گرافیک کامپیوتری. این سازمان جلسه سالانه‌ای دارد که شامل عرضه کارها ، نمایشگاه تجهیزات و نمایش هنری می‌باشد.
NCGA

بازگشت به صفحه قبل