مخفف کلمه ساعس آجا


( سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ) سازمان عقیدتی سیاسی ناجا به اختصار (ساعس ناجا) نیز مانند سایر سازمان‌های عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارای شرح وظایف کلی زیر است. این سازمان از بدو تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ با ادغام سازمان‌های عقیدتی سیاسی شهربانی، ژاندرمری و کمیتهٔ انقلاب اسلامی تشکیل شد و محمدعلی رحمانی از سال ۱۳۷۰ با حکم رهبری به‌ریاست آن انتخاب شد. وی به مدت ۱۶ سال در این سمت باقی‌ماند. سپس تا اواخر خرداد ماه ۱۳۹۷ حجت الاسلام ابوتراب بهرامی عهده دار این سمت بودند. هم‌اکنون حجت‌الاسلام ادیانی عهده‌دار ریاست این سازمان است.

بخشی از قانون نیروی انتظامی مربوط به سازمان عقیدتی سیاسی به‌شرح زیر است: سازمان عقیدتی سیاسی، سازمانی است با سلسله مراتب مستقل و متمرکز که مأموریت و وظایف زیر را بر عهده دارد:

مأموریت:
رشد و گسترش فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در ناجا و سازمان‌های وابسته به‌آنها بر اساس معیارها و ضوابط اسلامی و تدابیر و رهنمودها و دستورالعمل‌های مقام رهبری.

وظایف:
آموزش عقیدتی و سیاسی پرسنل جهت رشد مذهبی و سیاسی آنان.
انجام فعالیت‌های تبلیغی برای پرسنل از قبیل انتشار جزوات و نشریات، تشکیل کتابخانه‌ها و نمایشگاه‌ها و تولید برنامه‌های رادیو تلویزیونی و ادارهٔ مساجد و سایر اماکن مذهبی مربوط.
ارایهٔ خط‌مشی‌های مکتبی به‌مبادی ذی‌ربط در جهت انطباق سازماندهی‌ها، مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با ضوابط و معیارهای اسلامی.
نظارت بر حفظ و عمل به‌موازین اسلامی در تمامی زمینه‌ها و اعلام موارد خلاف به‌مسئولین جهت رفع آنها و گزارش به‌فرماندهی کل در صورت لزوم.
بررسی و ارزیابی پرسنل از لحاظ شایستگی مکتبی جهت انتصابات، ترفیعات و مأموریت‌های خارج از کشور.
انجام کلیهٔ وظایف روابط عمومی نیروی انتظامی و سازمان‌های وابسته به‌آنها.
تبصره - نیروی انتظامی و سازمان‌های وابسته به‌آنها موظفند پشتیبانی‌های لجستیکی و پرسنلی مورد نیاز سازمان عقیدتی سیاسی را در چهارچوب جداول سازمان مربوط که به‌تصویب فرماندهی کل می‌رسد، در اختیار قرار دهند. منبع سایت رهبری جهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا با صدور حکمی حجةالاسلام آقای حاج سید علیرضا اَدیانی را به ریاست سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.
ساعس آجا

بازگشت به صفحه قبل