مخفف کلمه FWB


( Frankfurter Wertpapierbörse ) بورس سهام فرانکفورت (FWB) یکی از بازارهای بورس سهام است که از لحاظ سرمایه بازار، در رتبه دوازدهم در دنیا قرار دارد و در فرانکفورت آم ماین، آلمان واقع است و توسط دویچه بورزه اداره می‌شود.
FWB

بازگشت به صفحه قبل