مخفف کلمه PSI


( The Physics Society of Iran ) انجمن فيزیک ایران در سال ۱۳۱۰ تشکیل شد. بین سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ عده معدودی از فیزیکدانان با راهنمایی استاد دکتر محمود حسابی، جلساتی به عنوان جمعیت فیزیک و شیمی در آزمایشگاه فیزیک دانشکده علوم دانشسرای عالی تشکیل می‌دادند.
اهداف انجمن
الف ) ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در زمینه فیزیک میان فیزیکدانان و میان هیئت آموزشی موسسات آموزش عالی کشور،
ب ) کوشش در جهت اعتلای سطح آموزش فیزیک در کشور،
ج ) کوشش در جهت بالابردن سطح دانش و اطلاعات هیئت آموزشی فیزیک ،
د) آشنا کردن معلمان با تازه ترین روش های آموزشی،
ه ) همکاری با مقامات مسئول در تحقیق و ارزشیابی مستمر و تجدید نظر در برنامه ها و کتب درسی و هماهنگ کردن اصطلاحات علمی به منظور بهبود وضع تدریس فیزیک ،
و ) برقراری ارتباط با موسسات علمی سایر کشورها و مجامع بین المللی "به منظور همکاری و آگاهی از پیشرفت های حاصل در امر آموزش و پژوهش فیزیک در آن کشورها "،
ز) انتشار نشریاتی که حاوی آخرین تحولات و تازه های علمی در رشته فیزیک و نشر اخبار فیزیک در کشور باشد و انتشار کتاب هایی که به ارتقاء فرهنگ فیزیک کمک می کند،
ح ) آگاه کردن سایر کشورها از پیشرفت های آموزشی و پژوهشی فیزیک در ایران از طریق چاپ و انتشار جزوه ها و رسالات ،
ط ) ایجاد ارتباط دائمی میان فیزیکدانان کشور به منظور تبادل نظر در آموزش و پژوهش فیزیک ،
ی ) تشکیل کنفرانس ها و سمینارهای علمی و آموزشی (فصلی یا سالیانه )،
ک ) تجلیل و قدردانی از محققان و مد رسان ممتاز فیزیک کشور که به پیشرفت های علمی شایسته ای نائل شده اند و همچنین کسانی که به نحوی خدمات برجسته ای در پیشبرد هدف های انجمن انجام داده اند،
ل ) بزرگداشت دانشمندان مشهور فیزیک جهان ،
م ) هر گونه بررسی در مسایلی که به پیشرفت فیزیک در کشور کمک کند و تسلیم نتیجه بررسی به شکل پیشنهاد به مقامات ذیربط،
ن ) ایجاد و تحکیم ارتباط بین تحقیقات فیزیکی و صنایع کشور.
PSI

بازگشت به صفحه قبل