مخفف کلمه WFP


( World Food Programme ) شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد بزرگترین نهاد انسانی جهان است. این سازمان از طریق اداره مرکزی خود در رمو بیش از ۸۰ دفتر در کشور‌های اطراف زمین، جهت کمک به مردمی که قادر به تأمین غذای کافی جهت اعضای خانواده خود نیستند تلاش می‌کند.
WFP

بازگشت به صفحه قبل