مخفف کلمه ACM


( Association for Computing Machinery ) نام اولین انجمن علوم کامپیوتری است که در سال 1947 تاسیس شد این انجمن اولین مسابقه رسمی ICPC را در سال 1976 برگزار کرد.
ACM

بازگشت به صفحه قبل