مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JICA

Japan International Cooperation Agency

جایکا نام یک سازمان مستقل دولتی بین‌المللی در ژاپن است که در زمینهٔ توسعه به دولت ژاپن و همچنین کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند.
JICA
ارسال نظر

ارسال نظر