مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف فراجا

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فراجا
ارسال نظر

ارسال نظر