مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JCPOA

Joint Comprehensive Plan of Action

توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ منعقد شد.
JCPOA
ارسال نظر

ارسال نظر