مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساجب

سازمان جهانی بهداشت

ساجب یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمان‌دهنده را بر بهداشت جامعهٔ جهانی ایفا می‌کند.
ساجب
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود