مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAC

Institute for the African Child

کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد مناسک سنتی که بر سلامت زنان و کودکان
IAC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود