مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNHCR

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (با سر نام یو ان اچ سی آر) یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل است که در ژنو سوئیس واقع شده‌است. این دفتر در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۵۰ جهت محافظت و حمایت از پناهندگان و یاری رساندن در امر بازگشت یا اسکان مجدد آنها تاسیس شد.
UNHCR
ارسال نظر

ارسال نظر