مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPD

Central Police Department

مخفف اداره ی پلیس مرکزی می باشد که بر روی ماشین های پلیس ایالات متحده عبارت CPD درج شده است.
CPD
ارسال نظر

ارسال نظر