مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BPI

Bank Pasargad Iran

بانک پاسارگاد ایران
BPI
ارسال نظر

ارسال نظر