مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GISS

Goddard Institute for Space Studies

انستیتوی گودارد برای مطالعات فضایی (GISS)‏ یک مرکز ناسا واقع‌شده در نیویورک، ایالات متحده آمریکا است. این مرکز ناسا در تاریخ ماه مه سال ۱۹۶۱ به‌منظور پژوهش دربارهٔ تغییر اقلیم ایجادشد.
GISS
ارسال نظر

ارسال نظر