مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CDSCC

Canberra Deep Space Communication Complex

مرکز شبکه فضای دوردست کانبرا (CDSCC)‏ یا ایستگاه ردیابی تیدبین‌بیلا در ۱۹ مارس ۱۹۵۶ افتتاح شد. این مرکز بخشی شبکهٔ فضای دوردست ناسا بود. امکانات این مرکز مشابه با مرکزهای مادرید و گلداستون است.
CDSCC
ارسال نظر

ارسال نظر