مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LPL

Lunar and Planetary Laboratory

آزمایشگاه مطالعات ماه و سیارات‏ موسوم به ال‌پی‌ال (LPL) یک آزمایشگاه علمی و فناوری دانشگاه آریزونا است.

این آزمایشگاه از مراکز بزرگ دانشگاهی در زمینه مطالعات سیاره‌شناسی در ایالات متحده آمریکاست.

آزمایشگاه مطالعات ماه و سیارات در توسان در آریزونا قرار دارد.
LPL
ارسال نظر

ارسال نظر