مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AIP

American Institute of Physics

موسسه فیزیک آمریکا معروف به اِی آی پی، تأسیس ۱۹۳۱، یک سازمان چتری غیر انتفاعی حرفه‌ای فیزیک در آمریکا است.

هدف از این سازمان، هماهنگی سیاست‌های انجمن‌های عضو میباشد، و مرکز آن در مریلند است.
AIP
ارسال نظر

ارسال نظر