مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PADI

Professional Association of Diving Instructors

انجمن مربیان حرفه‌ای غواصی بزرگترین سازمان آموزش غواصی تفریحی جهان است.
PADI
ارسال نظر

ارسال نظر