مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMES

Iranian Metallurgical Engineers Society

انجمن مهندسی متالورژی ایران
IMES
ارسال نظر

ارسال نظر