مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AIChE

American Institute of Chemical Engineers

انجمن مهندسان شیمی آمریکا سازمانی تخصصی و حرفه‌ای در زمینه مهندسی شیمی است. این انجمن در سال ۱۹۰۸ به منظور مستقل شدن مهندسی شیمی از داروسازی و مهندسی مکانیک تاسیس شد. در سال ۲۰۱۰ این انجمن بیش از ۴۰۰۰۰ عضو از بیش از ۵۰ کشور جهان داشت.
AIChE
ارسال نظر

ارسال نظر