مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NINR

National Institute of Nursing Research

موسسه ملی تحقیقات پرستاری ایالات متحده آمریکا، یکی از اعضای موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا (مشهور به NIH) می‌باشد.
وظیفه این مرکز فدرال رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم و فناوری در حیطه پرستاری می‌باشد.
دفاتر این موسسه که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد در جنوب ایالت مریلند واقع گردیده است.
NINR
ارسال نظر

ارسال نظر