مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCCAM

National Center for Complementary and Alternative Medicine

مرکز ملی پزشکی مکمل و جایگزین یکی از آژانس‌های دولتی در کشور ایالات متحده آمریکا است.
این سازمان زیر نظر موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا اداره می‌شود.
NCCAM
ارسال نظر

ارسال نظر