مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIN

Deutsches Institut für Normung

مؤسسه آلمانی استانداردسازی (به آلمانی Deutsches Institut für Normung، به اختصار DIN، در فارسی محاوره دین).

این استاندارد قدیمی (از سال ۱۹۱۷ آغاز به کار کرده‌است.) امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و با بیش از ۳۰۰۰۰ عنوان استاندارد تقریباً تمامی جوانب تکنولوژی را در بر می‌گیرد.
DIN
ارسال نظر

ارسال نظر