مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADSIB

Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

آژانس توسعه جامعه اطلاعاتی (به اختصار ADSIB) یک آژانس دولتی بولیوی می‌باشد که با ترویج سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در محدوده‌هایی چون سلامت الکترونیک, آموزش الکترونیک, تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک فعالیت می‌کند.

همچنین این آژانس مدیر دامنه سطح‌بالای کد کشوری ‎.bo نیز می‌باشد.
ADSIB
ارسال نظر

ارسال نظر