مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASME

American Society of Mechanical Engineers

انجمن مهندسان مکانیک آمریکا به اختصار ASME، یک انجمن علمی مهندسی با تمرکز در زمینهٔ مهندسی مکانیک است.

این انجمن در سال ۱۸۸۰ بنیان گذاشته شد. هدف این مؤسسه اهدای کمک مالی، برای توسعه تکنولوژی و توسعه نیروی انسانی به منظور بهبود افزایش کیفیت زندگی بشر می‌باشد.
ASME
ارسال نظر

ارسال نظر