مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EST

مخفف عبارت EST

Esbjörn Svensson Trio
ایسبیرن سونسن تریو که به اختصار E.S.T.‎...
ELO

مخفف عبارت ELO

Electric Light Orchestra
الکتریک لایت ارکسترا (ELO) که به اختصار...
OSI

مخفف عبارت OSI

Office of Strategic Influence
OSI یک گروه پروگرسیو راک آمریکایی است...