مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NME

مخفف عبارت NME

New Musical Express
د نیو می‌وزیکال اکسپرس ان‌ام‌ای یا به...
SPL

مخفف عبارت SPL

Sound Pressure Level
مقیاس آکوستیکی اندازه گیری انرژی صوت ....