مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WMAs

World Music Awards

جوایز موسیقی جهان (WMAs) مراسمی جهانی است که هر ساله به برترین هنرمندان موسیقی جهان جایزه می‌دهد.
WMAs
ارسال نظر

ارسال نظر