مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPS

In-Plane Switching

یکی از انواع تکنولوژی‌های طراحی شده برای صفحه نمایش کریستال مایع (LCD) هست.
IPS
ارسال نظر

ارسال نظر