مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PUK

Personal Unlocking Key

اگر دستگاه شما بر روی PIN قفل گردد، برای آزاد سازی آن نیاز به كدی دارید که به آن PUK می گویند.

برای دریافت این كد می‌توانید به امور مشتركین شركت مخابرات مراجعه نمایید.
در ایران این كد بر روی سند سیم كارت ثبت شده است.
PUK
ارسال نظر

ارسال نظر