مخفف کلمه PGD


( Preimplantation Genetic Disorders ) وجود بیماری‌های ژنتیكی در زوجین یا خانواده‌های آن‌ها، سن بالای مادر و عواملی از این قبیل می‌تواند باعث افزايش خطر بروز ناهنجاری‌های كروموزومي در نوزاد شود. برای جلوگیری از تکرار بیمارهای ژنتیکی از روش PND یا PGD استفاده می‌شود. نام جدید PGD در واژه‌نامه بین‌المللی مراقبت از باروری و ناباروری PGT-M (preimplantation genetic testing for monogenic disorders) است.

در روش PND پس از لقاح و بارداری طبیعی، بررسی و تشخیص ژنتیکی بین هفته‌های ۱۰ تا ۱۴ بارداری صورت می‌گیرد و در صورت تشخیص اختلال ژنتیکی تنها گزینه در دسترس زوجین یا داشتن فرزند مبتلا به یک بیماری ژنتیکی است یا ختم بارداری.
PGD

بازگشت به صفحه قبل