مخفف کلمه سمباد


( سمینار موردی در بهداشت و درمان ) اين اختصار درس «سمينار موردی در بهداشت و درمان» يا «سمباد» است. اين درس در مقاطع ارشد و دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تدريس می‌شود.
سمباد

بازگشت به صفحه قبل