مخفف کلمه QID


( Quarter In Die ) 4 بار در روز ( four time daily )

معمولا این عبارت در نسخه های پزشکی و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
QID

بازگشت به صفحه قبل