مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GRD

Gastroesophageal Reflux Disease

ریفلاکس معده‌ای مروی یا ریفلاکس گاستروازوفاژیال به معنی آسیب‌های موکوزی و نشانه‌های مزمن در اثر بازگشت غیر عادی محتویات و اسید معده به مری می‌باشد.یکی از نشانه‌های متداول ریفلاکس معده ای مروی سوزش شكم (Heartburn) می باشد.

علل مختلفی مانند شل بودن اسفنگتر تحتانی مری یا زیاد بودن دفعات شل شدن این اسفنگتر یا ضعف مکانیسمهای دفاعی انتهای مری موجب این آسیب می‌شود.در واقع تغییرات دائمی یا ناپایدار در مانع بین معده و مری(اسوفاگوس) موجب این بیماری می شود.موجب تشخیص با سنجش بیست و چهار ساعته PH مری و تطبیق زمانی آن با علائم بیمار یا ارزیابی پاسخ بیمار به درمان حدسی است.

درمان با آنتی اسید، مهارکننده پمپ هیدروژنی مانند امپرازول و داروهای افزایش دهنده تون عضلانی اسفنگتر تحتاتنی مری مانند متوکلوپرامید و سیزاپراید است.
GRD
ارسال نظر

ارسال نظر