مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PCNL

PerCutaneous NephroLithotomy

سنگ شکن کلیه از راه پوست
PCNL
ارسال نظر

ارسال نظر