مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HC

Head Circumference

HC به معنی محدوده سر در سونوگرافی هست و همانطور که از نامش پیداست، اندازه سر جنین را مشخص خواهد کرد.
HC
ارسال نظر

ارسال نظر