مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFI

Amniotic Fluid Index

AFI به معنی شاخص مایع آمنیوتیک است. این شاخص سلامت جنین را مشخص می‌کند. عدد به دست آمده از این اندازه گیری می تواند طبیعی بودن وضعیت جنین را محرز کند. این مایع نباید از حد طبیعی در اطراف جنین کمتر شود. کم بودن مایع آمنیوتیک می تواند نشانه ای از نقص مادرزادی، پارگی غشاء یا مشکلات دیگری باشد.
AFI
ارسال نظر

ارسال نظر