مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LIN

Linimentum

لینیمان (محلولی از یک دارو در یک حامل روغنی، صابونی یا الکلی که برای مالش بر روی پوست به کار می‌رود)
LIN
ارسال نظر

ارسال نظر