مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPP

Cranial Perfusion Pressure

فشار پرفیوژن جمجمه

میزان CPP باید بالای ۷۰mmHg باشد تا هم جریان خون مغز برقرار باشد و هم ICP نرمال حفظ شود. CCP = BPmax – ICP
CPP
ارسال نظر

ارسال نظر