مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOC

Emergency Operations Center

EOC به معنای مدیریت اطلاعات، مدیریت منابع، و مدیریت اطلاع‌رسانی می باشد.

مراد از کنترل و هماهنگی عملیات چیست؟
بحث مدیریت کنترل و هماهنگی عملیات ملقب هست به EOC. کلاً در عملیات امداد و نجات که معمولاً کارکردی است دو ساختار معروف داریم: یکی ICS و دیگری EOC. ICS و EOC ساختارهای اصلی مدیریت بحران یا مدیریت حوادث و سوانح را برعهده دارند که ICS در محل حادثه تشکیل می‌شود و فرماندهی عملیات را برعهده دارد و EOC یک ساختار پشتیبانی است که در تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند.
EOC
ارسال نظر

ارسال نظر