مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف URTI

Upper Respiratory Tract Infection

عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا URI یا URTI، نوعی بیماری است که در اثر عفونت حاد قسمت بالایی دستگاه تنفسی به وجود می‌آید و قسمت‌هایی شامل بینی، سینوس‌ها، حلق و حنجره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
URTI
ارسال نظر

ارسال نظر