مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FSL

FMRIB Software Library

اف اس ال یا FSL نام جعبه‌ایزار نرم‌افزاری (مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای تحلیلی) است که برای کاربردهای پژوهش مغز در علوم تصویربرداری پزشکی ساخته شده‌است.
این مجموعه نرم‌افزاری که توسط گروه مدلسازی وآنالیز مرکز تصویربرداری کارکردی مغز (FMRIB) در دانشگاه آکسفورد طراحی شده‌است برای محیطهای لینوکس نوشته شده و احتیاج به نصب یک ماشین مجازی برای راه اندازی در محیط ویندوز دارد.
FSL
ارسال نظر

ارسال نظر