مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HRT

Hormone Replacment Therapy

درمان جایگزینی هورمون
HRT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود