مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRN

(pro Re Nata)as needed

در صورت نیاز
PRN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود