مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABG

Arterial Blood Gas

آزمایش گاز خون شریانی یا به اصطلاح ABG در پزشکی، به آزمایشی گفته میشود که بر روی نمونه خون گرفته شده از سرخرگ (شریان) رادیال انجام شده و طی آن، میزان فشار اکسیژن محلول در خون و همچنین PH خون محاسبه میگردد. نمونه گیری توسط سرنگ نازک و ویژه و توسط پزشک و یا پرستار ماهر باید انجام شود. معمولا نمونه خون از شريان راديال در ناحيه مچ دست تهيه ميشود.

تست ABG یکی از معمولترین و مهمترین آزمایشهای مورد نیاز واحد مراقبتهای ویژه میباشد و در پولمونوژی (تشخیص بیماریهای ریه) نیز کاربرد فراوانی دارد.
البته میتوان بر روی نمونه گرفته شده، آزمایشهای معمول خون از قبیل آزمایش قند خون و بیلیروبین را نیز انجام داد.
ABG
ارسال نظر

ارسال نظر