مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HSM

Hepato Spleno Megaly

بزرگی طحال و کبد گاه به صورت مجزا بزرگی طحال (اسپلنومگالی)، بزرگی کبد (هپاتومگالی) و گاه به صورت همزمان (هپاتواسپلنومگالی) دیده می‌شود.

علل بروز چنین علائمی بسیار متفاوتند و می‌توانند نئوپلاستیک (لوسمی، لنفوم)، عفونی (مالاریا، هپاتیت ویروسی)، متابولیک (سندرم نیمن پیک) یا خونی (تالاسمی، کم‌خونی داسی‌شکل) باشند.
HSM
ارسال نظر

ارسال نظر