مخفف کلمه MSB


( Marigot Seaplane Base ) فرودگاه سن مارتن، واقع در جزیره گوادلوپ
MSB

بازگشت به صفحه قبل